Cải thiện hiệu quả đầu tư bằng nguyên tắc 80/20

 

Cải thiện hiệu quả đầu tư bằng nguyên tắc 80/20

Quy tắc 80-20, còn được gọi là Nguyên tắc Pareto, nói rằng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Trong kinh doanh, điều này có nghĩa là tìm kiếm những đầu vào hiệu quả nhất để tạo ra kết quả/lợi nhuận cao nhất. Có một số ứng dụng thực tế của quy tắc 80-20 trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phân bổ tài sản, kiểm soát chất lượng sản xuất, doanh số kinh doanh và tăng trưởng.


Quy tắc 80-20 được Nhà kinh tế học Vilfredo Pareto ở Ý phát minh vào năm 1906. Theo truyền thuyết, ông Pareto, một nhà kinh tế học, nhận thấy 20% số vỏ đậu trong vườn của ông cung cấp 80% số đậu Hà Lan. Sau đó, ông xác định 20% dân số ở Ý sở hữu 80% đất đai. Việc sử dụng quy tắc 80-20 kể từ đó đã mở rộng ra, ngoài những khởi đầu được cho là khiêm tốn trong khu vườn của ông. 

Tiến sĩ Joseph Juran đã áp dụng quy tắc 80-20 để kiểm soát chất lượng vào những năm 1940. Ông nhận thấy rằng 80% vấn đề với sản phẩm là do 20% lỗi sản xuất gây ra. Bằng cách tập trung vào và giảm 20% lỗi sản xuất, chất lượng tổng thể có thể được tăng lên. 

Quy luật 80-20 đã được ứng dụng trong quản lý kinh doanh. Đối với doanh số bán hàng của doanh nghiệp, 20% khách hàng thường xuyên của công ty sẽ đóng góp tới 80% doanh số bán hàng. Ngoài ra, 20% nhân viên chịu trách nhiệm về 80% kết quả mà doanh nghiệp đạt được. Đối với quản lý dự án, 20% nỗ lực đầu tiên dành cho dự án sẽ mang lại 80% kết quả của dự án. Như vậy, quy tắc 80-20 có thể giúp các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp tập trung 80% thời gian vào 20% công việc kinh doanh mang lại kết quả cao nhất.

Trong đầu tư, quy tắc 80-20 thường cho rằng 20% ​​cổ phần nắm giữ trong danh mục đầu tư chịu trách nhiệm cho 80% tăng trưởng của danh mục đầu tư

Mặt khác, 20% cổ phần của danh mục đầu tư có thể chịu trách nhiệm cho 80% khoản lỗ của nó.

Một phương pháp khác là cố gắng tập trung danh mục đầu tư vào 20% cổ phiếu, chiếm 80% lợi nhuận của thị trường; tuy nhiên, do tính không chắc chắn của lợi nhuận trong tương lai nên cả hai phương pháp này đều khó áp dụng vào thực tế. Cổ phiếu vốn là tài sản rủi ro do không thể đoán trước được kết quả hoạt động trong tương lai.

Một phương pháp sử dụng quy tắc 80-20 trong xây dựng danh mục đầu tư là đặt 80% tài sản danh mục đầu tư vào một khoản đầu tư ít biến động hơn, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc hoặc quỹ chỉ số. Trong khi đó, nhà đầu tư có thể đặt 20% còn lại vào cổ phiếu tăng trưởng. 80% trong khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn sẽ thu được lợi nhuận hợp lý, trong khi 20% trong tài sản có rủi ro cao hơn hy vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng cao hơn.

Để đặt mục tiêu theo quy tắc 80-20, trước hết bạn phải xác định rằng 20% ​​nỗ lực/nhiệm vụ của bạn sẽ mang lại 80% kết quả. Ví dụ, tại nơi làm việc, 20% nỗ lực bạn bỏ ra trong công việc sẽ khiến 80% nhiệm vụ của bạn được hoàn thành/thành công.

Chúc nhà đầu tư thắng lớn

Trân trọng


Kha Tan| DAVID SMC

Nghĩ về rủi ro nhiều thì lợi nhuận sẽ tự tới. Các đóng góp xin liên hệ: 0856.046.601

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
StockVN247 là trang cung cấp thông tin thị trường, công cụ phân tích, hướng dẫn đầu tư và kết nối cộng đồng để hỗ trợ bạn tạo ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.