ƯU ĐÃI LỚN ĐÓN SÓNG TO: HOÀN LÃI 20%/THÁNG

FULL NĂM RỒNG - HOÀN LÃI MARGIN 20%/THÁNG

Thời gian triển khai: 25/01– 31/12/2024


Đối tượng khách hàng: Là khách hàng cá nhân tại SSI


Nội dung ưu đãi:


Hoàn lãi margin 20% trên lãi thực thu hàng tháng


Lãi margin hoàn tối đa 5 triệu đồng/tháng và 50 triệu đồng/năm


Thời gian hoàn lãi: Khách hàng đủ điều kiện có phát sinh dư nợ trong tháng sẽ được hoàn lãi margin tương ứng vào tháng kế tiếp.
Kha Tan| DAVID SMC

Nghĩ về rủi ro nhiều thì lợi nhuận sẽ tự tới. Các đóng góp xin liên hệ: 0856.046.601

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
StockVN247 là trang cung cấp thông tin thị trường, công cụ phân tích, hướng dẫn đầu tư và kết nối cộng đồng để hỗ trợ bạn tạo ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.